Haas of schildpad? Werken aan interculturaliteit in je (erfgoed)organisatie

De brochure ‘Haas of schildpad? Werken aan interculturaliteit in je (erfgoed)organisatie’ is ontstaan vanuit de overtuiging dat interculturaliteit enorme kansen biedt om de diversiteit die een samenleving rijk is, als troef uit te spelen. De brochure wil een stimulans zijn voor intercultureel denken en werken in de erfgoedpraktijk en ze behandelt daarom tal van mogelijkheden om interculturaliteit daadwerkelijk in de eigen werking om te zetten.

De inhoudelijke samenstelling van de brochure baseerde zich op de verslaggeving van de seminaries ‘Cultureel erfgoed en culturele diversiteit’ die in de voorbije jaren in alle provincies werden georganiseerd. Tijdens deze seminaries werden telkens flink wat ideeën van sprekers en deelnemers naar voren gebracht.

Directies, conservatoren, onderzoekers, gidsen, onthaalpersoneel, … iédereen die werkzaam is in een erfgoedorganisatie (of aanverwante organisaties) kan in deze brochure wel een aantal nuttige weetjes, tips of praktijkvoorbeelden terugvinden.

De lezer hoeft het boekje niet meteen van A tot Z te lezen: wie op zoek is naar interessante websites kan zich een weg banen doorheen de oranje tekstbalken, wie de eigen werking wil aftoetsen kan zich tot de checklists wenden, praktijkvoorbeelden zijn in het rood weergegeven, …

Kortom, ook u wordt uitgenodigd om naar hartenlust te grasduinen in deze publicatie. En natuurlijk willen we u daarmee ook aanmoedigen om vervolgens een aantal ideeën in de (interculturele) erfgoedpraktijk om te zetten. De auteurs hopen van harte dat iedereen op deze manier mag ontdekken dat interculturaliteit niet zómaar een maatschappelijk engagement is, maar vooral, dat het een bijzondere verrijking is voor zowel zichzelf als voor de organisatie.

‘Haas of schildpad? Werken aan interculturaliteit in je (erfgoed)organisatie’ is een realisatie van de museumconsulenten en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Auteur(s)
D'hamers, Katrijn en Van Genechten, Hildegarde (coördinatie)
Jaartal
2008
PDF bijlagen