Is erfgoed wel meer dan geschiedenis?

In de aanloop naar Erfgoeddag verscheen in De Standaard van 21 april 2006 een opiniestuk van historicus Bert De Munck. Daarin pleitte hij voor een kritische houding ten opzichte van het erfgoedbegrip. In zijn uiteenzetting meent hij dat “erfgoed als overkoepelend concept een verschraling inhoudt, in vergelijking met geschiedenis. Want niet alleen blijven de meeste fundamentele aspecten van ons verleden buiten beschouwing, erfgoed laat ook veel minder een kritische houding toe.” In zijn uiteenzetting doet Bert De Munck de erfgoedsector geen recht aan. De titel 'Geschiedenis is meer dan erfgoed' is veelzeggend voor het gebruikte denkkader.

Vanuit Culturele Biografie Vlaanderen vzw reageren we hierop. We steken de hand uit voor een constructieve samenwerking tussen academische historici en de erfgoedsector.

Auteur(s)
Jan Cools
Jaartal
2003
PDF bijlagen