Depotwijzer.be

De website depotwijzer.be is sinds de lancering in 2013 uitgegroeid tot dé wegwijzer voor depotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen, met een aanbod van relevante expertise, up-to-date informatie en praktische tools voor een verantwoorde bewaring van erfgoed.

Uitgangspunt vormt het bewaren en beheren van erfgoed in depotcontext. Inhoudelijk biedt depotwijzer.be daarvoor een  brede waaier aan informatie over preventieve conservatie.

De website bestrijkt drie grote velden:

  • de omgang met collecties;
  • de bouw en inrichting van erfgoeddepots;
  • de exploitatie/management ervan.

Voor al wie het behoud van erfgoed een warm hart toedraagt, zowel de professionele erfgoedbeheerder als de enthousiaste vrijwilliger.

www.depotwijzer.be

Jaartal
2018