Cultureel erfgoed 2020. Hefbomen voor het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid

In 2009-2011 voerde FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed een grondige doorlichting van de sector cultureel erfgoed uit. We brachten de structuur, de omvang, de financiering, de noden en vooral het potentieel van het cultureel-erfgoedveld in beeld. We publiceren nu als sluitstuk het eindrapport Cultureel erfgoed 2020: Hefbomen voor het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid. Hierin geven we een overzicht van de belangrijkste inzichten van de veldanalyse en reiken we hefbomen aan voor de Vlaamse beleidsmakers. We houden daarbij de blik op 2020.

Auteur(s)
Jeroen Walterus, Alexander Vander Stichele, Marc Jacobs
Jaartal
2013
PDF bijlagen