TICCIH-Lille region, 2015: Industrial Heritage in the Twenty-First Century. New Challenges

The International Committee For The Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), houdt in Lille (fr) tussen 6 en 11 september, gesponsord door het franse Ministerie van Cultuur en Communicatie, haar 15de internationaal congres. Het heeft als titel: Industrial Heritage in the Twenty-First Century, New Challenges. Het congres wil zowel een balans opmaken van de bestaande toepassingen rond industrieel erfgoed wereldwijd, als nieuwe, duurzame ontwikkelingen ervan in stedelijke herstructureringen promoten. Er wordt hierbij vooral aandacht besteed aan de wisselwerking tussen ruimtelijkeordening, de lokale economie, cultuur en onderwijs.

Projectresultaten

De participatie aan het TICCIH congres bood een internationaal communicatieforum naar de buitenwereld rond de werking van het MIAT.
De presentatie met als titel “MIAT: From classic museum of industrial archaeology to partner in the reconversion of deindustrialized sites” belichtte de huidige collectievisie van het museum, die erop gericht is om waar mogelijk, collectiestukken zinvol te herintegreren in de publieke ruimte. Daarnaast tracht het museum projectonwikkelaars, ruimtelijke planners en bedrijfsleiders te motiveren om waardevol industrieel erfgoed in situ te bewaren en te valoriseren binnen nieuwe projecten. De functie van het MIAT is hierdoor in de afgelopen jaren verschoven van een klassieke collectieverwerver naar en cultureel makelaar die zijn expertise deelt en medieert binnen een zo breed mogelijke erfgoedgemeenschap. Het museum durft/tracht hierbij ook samenweringen op te zetten buiten de landsgrenzen waardoor nieuwe expertise de Vlaamse erfgoedgemeenschap kan binnenstromen.

Het congres was eveneens een gelegenheid om op internationaal vlak kennis te maken met de ontwikkeling van nieuwe IT-mogelijkheden bij het bewaren en presenteren van industrieel erfgoed. Dit past binnen het Project “Duiken in de machine. Industriële en agrarische machines in 3D?” waarvoor Texture, Erfgoedcel CO7, ETWIE, CAG, PACKED, Overleg Cultuur Regio Kortrijk, Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), VIAA en  MIAT, CED – Projectsubsidie, Ontwikkelingsgericht project cultureel erfgoed kregen toegewezen

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
MIAT
Contactpersoon
Pieter Neirinckx
Adres
Minnemeers 10, 9000 Gent
Telefoon
09 269 42 12
Financieringsbron(nen)

Subsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief