Plaatsbezoek Wolfenbüttel - Göttingen

N.a.v. de officiële opening van de tentoonstelling Conn3ct in Göttingen op 6 oktober organiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek van 5 oktober 2016 tot 7 oktober 2016 een plaatsbezoek voor haar Raad van Bestuur. Ook drie medewerkers van de partnerbibliotheken namen op eigen kosten deel aan dit bezoek.

Het eerste bezoek was aan de Herzog Augustbibliothek in Wolfenbüttel, internationaal gerenommeerd omwille van zijn collecties en onderzoek m.b.t. de middeleeuwen en vroegmodern Europa. Op de agenda stond onder meer een bezoek aan de magazijnen, het uitgebreide Stipendienprogramma, het project Sammlung Deutscher Drücke en Wolfenbüttel Digital Library. 

De tweede bibliotheek, SUB Göttingen, is een van de grootste onderzoeksbibliotheken in Duitsland en verantwoordelijk voor enkele bijzondere collecties (Sondersammelgebiete) in het Duitse nationale bibliotheeksysteem. Op de agenda stond een rondgang in de bibliotheek, toelichting over hun manuscripten, incunabelen en oude drukken, onderzoek en de collectie Duitse drukken.

Projectresultaten

We benutten de opening van Conn3ct als internationaal netwerkmoment en als gelegenheid om twee belangrijke Duitse erfgoedbibliotheken te bezoeken. Allereerst bleek het plaatsbezoek nuttig voor ons als Vlaamse Erfgoedbibliotheek omdat wij met de huidige uitdagingen inspiratie en kennis konden opdoen bij  gekende en goede voorbeelden. Tijdens deze bezoeken ontstonden er verschillende contacten en kreeg de raad van bestuur de kans om te netwerken. Een voorbeeld hiervan is een mogelijke samenwerking met de Herzog Augustbibliothek rond de STCV, contacten in functie van een bruikleen aan een Brugse tentoonstelling en het nasturen door de SUB van technische informatie over de door hen gebruikte scanapparaten. Daarnaast hebben we door dit bezoek ons samenwerkingsverband van de partnerbibliotheken kunnen presenteren in het buitenland.

Behalve contacten met Duitse collega's kon er op de opening van Conn3ct ook gepraat worden met de directeur en medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland en Amerikaanse bibliothecarissen. Omdat de Raad van Bestuur onder haar leden de directeurs van zes erkende erfgoedbibliotheken in Vlaanderen telt alsook de coördinator van de VVBAD, wordt de informatie meteen binnen het netwerk verspreid, o.a. via een artikel in META. De opgedane kennis en inzichten kunnen we meteen toepassen in de beleidsontwikkeling m.b.t. behoud, beheer, digitalisering en ontsluiting van erfgoedbibliotheekcollectie in Vlaanderen.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Contactpersoon
Eva Wuyts
Adres
Hendrik Conscienceplein 4 - 2000 Antwerpen
Telefoon
+32 (0)3 338 87 92
Financieringsbron(nen)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontving een subsidie van 2.000 euro. Die werd gebruikt voor de aankoop van

  • treintickets voor 5 personen van Vlaanderen naar Wolfenbüttel
  • treintickets voor 10 personen van Wolfenbüttel naar Göttingen
  • overnachting van 10 personen in Wolfenbüttel

De overige kosten werden gedragen door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en door de partnerinstellingen:

  • treintickets voor 7 personen van Vlaanderen naar Wolfenbüttel
  • treinticket voor 1 persoon van Vlaanderen naar Göttingen
  • treintickets voor 13 personen van Göttingen naar Vlaanderen
  • de overnachting van 13 personen in Göttingen
  • alle maaltijden

Andere projecten

Van 24 tot 30 september 2019 organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele ...

Het project MAGIS Brugge vertrekt van de beroemde kaart van Brugge van Marcus Gerards, een ...

Het Zilvermuseum Sterckshof diende bij het agentschap Kunsten en Erfgoed een aanvraag in voor een ...