Inventarisatie en typologering van de bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen

“Inventarisatie en typologering van de bewaarde bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen”

Met dit onderzoeksproject zoek zijn (bijna) alle nog bewaarde bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen geïnventariseerd, bestudeerd op hun typologische kenmerken en kwalitatieve overzichtsfoto vervaardigd.  Alle gegevens zijn verwerkt in een Excel-database die de basis vormt voor het typologisch onderzoek.  De typologische groepen en hun relatie zijn opgesteld op basis van de hoofdgroepen, karakteristieke elementen en 'types en profieleringen'.  De Hierarchische boomstructuur is hierbij weergeven als afbeelding.  Als hulpinstrument voor het opstellen van de typologische groepen en regionale kenmerken werden de gegevens geconverteerd en geïmporteerd in Google Earth waarbij aangepaste achtergrondkaarten kunnen worden gerepresenteerd.  De opgstelde typologie, relatie en regionale kenmerken werden besproken met alle opgenomen bewaarinstellingen en partners van dit project en als uiterst waardevol bestempeld.    Een belangrijk eindresultaat van dit project is de integratie van de inventarisatie, typologische groepen, regionale kenmerken, hierarchische boomstructuur in de online beeldbank van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG).  Deze verwerking is momenteel nog in uitvoering.  Een uitvoerige beschrijving van dit project met toegang tot alle verwerkte informatie is raadpleegbaar op de website van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en het Karrenmuseum Essen vzw.

Projectresultaten

Een belangrijk eindresultaat van dit project is de integratie van de inventarisatie, typologische groepen en hun relatie, regionale kenmerken, hierarchische boomstructuur in de online beeldbank van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG).  Deze verwerking is momenteel nog in uitvoering.  Een uitvoerige beschrijving van dit project met toegang tot alle verwerkte informatie is raadpleegbaar op de website van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en het Karrenmuseum Essen vzw. 

Partnerorganisaties

Partners van dit project zijn:  Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG), het Provinciaal domein Bulskampveld, het openluchtmuseum Bokrijk, het Museum voor de Oudere Technieken, het heemkundig museum 'De botermolen', Agentschap Onroerend Erfgoed, Museum Oost-Vlaanderen in Evolutie (MOVE) en het Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Karrenmuseum Essen vzw
Contactpersoon
Marin Menu
Adres
Moerkantsebaan 48, 2910 Essen
Telefoon
03/6671142
Financieringsbron(nen)

Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse Overheid. Projectsubsidie Vlaamse Overheid: 61.520 €