Het Zilvermuseum op bezoek in The Goldsmiths' Hall

Het Zilvermuseum Sterckshof diende bij het agentschap Kunsten en Erfgoed een aanvraag in voor een residentie voor een cultureel erfgoedwerker in The Goldsmith's Company in Londen.

De aanvraag voor een residentie in The Goldsmiths' Company kadert binnen de heroriëntering van het Zilvermuseum waar meer aandacht zal worden gegeven aan het uitbouwen van internationale tentoonstellingen en hedendaags zilver. Om deze twee belangrijke speerpunten meer op de voorgrond te kunnen zetten, is het nodig dat de erfgoedmedewerker meer kennis opdoet over volgende thema's:

-grondige kennis verwerven van de administratie van een reizende tentoonstelling in het buitenland.

-praktijkkennis van en -ervaring met het opzetten van tentoonstellingen rond zilver in het buitenland.

-kennis van de buitenlandse hedendaagse zilversector en de mogelijkheden ervan.

The Goldsmiths' Company en het Zilvermuseum zijn geen onbekenden voor elkaar. The Goldsmiths’ Hall verzamelt zilver uit het Verenigd Koninkrijk en is de belangrijkste organisatie voor de ondersteuning van de edelsmeedkunst in het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan de stage werden de banden door meerdere bezoeken van de directeur aan The Goldsmiths' Company sterker aangehaald.

De erfgoedmedewerker wordt tijdens het residentiebeleid betrokken bij de organisatie van de tentoonstelling rond 21ste eeuws Brits zilver. Deze tentoonstelling zal in de tweede helft van 2015 gepresenteerd worden in the National Museum of Scotland en daarna verder doorreizen naar het nieuwe Zilvermuseum. De erfgoedmedewerker is de verantwoordelijke voor deze tentoonstelling. De opgedane kennis zal dus direct toegepast worden in het museum ter voorbereiding van de tentoonstelling in 2016.

Projectresultaten

De gelegde contacten tijdens mijn stage waren een voor een zeer nuttig. Niet alleen om toekomstige samenwerkingen te bewerkstelligen, maar ook om een interne kijk te mogen hebben in hoe de edelsmeedsector in London (Engeland) functioneert en wie daar momenteel het zilverlandschap bepaalt. Rosemary heeft een enorm uitgebreide kennis over het veld en gaf me allerhande tips mee van galerijen, musea en initiatieven die relevant zijn voor de sector. Ze opende mijn blikveld. Haar efficiënte manier van onderhandelen en overleggen in Scotland blijft mij ook bij. Ik kreeg een unieke blik achter de schermen van de werking in het curatorial department van the Goldsmiths’ Hall. Ze vertelden mij bij welke projecten succesvol zijn geweest en welke niet, hoe zij door initiatieven als beurzen, artist in residence, samenwerkingen met bedrijven etc… het ambacht van de edelsmid weer stilaan tot leven brachten en nog steeds brengen in Engeland.

Mij rest nu de uitdaging om deze activiteiten een voor een af te toetsen aan en te vertalen naar ons Vlaams landschap en de werking van het Zilvermuseum. De eerste stappen van mijn denkproces voor het nieuwe museum zijn door deze stage gezet. Het werkte voor mij verhelderend even afstand te nemen van de dagelijkse werking van het Zilvermuseum om de ideeën te laten opborrelen. Als het in Engeland kan, waarom dan niet stap voor stap in Vlaanderen?

Partnerorganisaties

The Goldsmiths' Company, meer bepaald Rosemary Ransome Wallis, curator of collections in The Goldsmiths' Hall in Foster Lane, London

http://www.thegoldsmiths.co.uk/ en

http://www.thegoldsmiths.co.uk/goldsmiths'-hall/

The Goldsmiths' Centre

http://www.goldsmiths-centre.org/

 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Zilvermuseum
Contactpersoon
Zoë Dejager
Adres
Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne
Telefoon
03 360 52 64
Financieringsbron(nen)

Cultureel residentiebeleid van het Vlaams Ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media: 1500 euro

Via dit kanaal kon de erfgoedmedewerker voor een langere periode naar London. De transport- en verblijfskosten werden vergoed via het residentiebeleid. Meer info op: http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/433088-Subsidies+voor+cultureel-erfgoedbeleid.html

Door deze steun is er meer kennis aanwezig bij de erfgoedmedewerker. Deze kennis zal ongetwijfeld van pas komen bij het uittekenen van de krijtlijnen voor het nieuwe museum.