Het Museum Dr. Guislain in Mumbai

Het Museum Dr. Guislain wil, in functie van de totaliteit van haar museumwerking, een groter inzicht en expertise verwerven van de omgang van niet-westerse culturen met waanzin. Het Museum Dr. Guislain reikte in 2013 de Dr. Guislain Award, voor baanbrekend werk tegen het stigma op geestesziekte, uit in Mumbaï. Mumbaï is een zeer relevante plaats voor een dergelijk initiatief en uit de enthousiaste contacten groeide de samenwerking met een lokale partner voor de beoogde uitwisseling over de omgang met geestesziekte in andere culturen. Enerzijds werd er vanuit het Tata Institute of Social Sciences de mogelijkheid geboden om een lezing over de geschiedenis van de waanzin te geven waarna er hierover in debat gegaan werd. Anderzijds is er ook een grondige uitwisseling gebeurd op het vlak van de Indische geschiedenis van de waanzin.

Projectresultaten

Het Tata Institute of Social Sciences heeft met docenten en studenten het thema zeer goed voorbereid, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De lezing kon plaatsvinden op een belangrijke plek het Institue for Contemporary Art in India, een zeer centraal gelegen museum, centrum Mumbai. De organisatie liep goed, zowel de inhoudelijke voorbereiding van de studenten, als ook de diversiteit van het samengebrachte (andere) publiek, de Indiase pers (geschreven zowel als radio en tv). Na de lezing werd verdere samenwerking afgesproken en zo kon de bijhorende didactische tentoonstelling over geschiedenis van de psychiatrie later getoond worden in de tentoonstellingsruimtes van het Tata Institue of Social Sciences in Mumbai. In januari 2014 wordt ze getoond op het nationaal congres van de Psychiatrie in India die in januari plaats vindt in Pune/ India en waar ongeveer 4.000 Indiase psychiaters aan deelnemen.

Partnerorganisaties

Het Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, India

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Museum Dr. Guislain
Contactpersoon
Patrick Allegaert
Adres
Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent
Telefoon
09/216 35 95
Financieringsbron(nen)

Cultureel residentiebeleid van het Vlaams Ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en Janssen Research and Development