Conferentie 2+3D Photography - Practice and Prophecies, Rijksmuseum, Amsterdam

Deelname aan een internationale conferentie over 2D en 3D digitale fotografie, best practices, gestandaardiseerde workflows en toepassingen bestemd voor degenen die betrokken zijn bij fotografie van kunst en cultureel erfgoed.

S.M.A.K. anticipeert momenteel het vertrek van de huisfotograaf en werkt enerzijds aan een duurzame opslag van zijn beeldmateriaal en anderzijds aan het vastleggen van zijn expertise op het vlak van fotografie van hedendaagse beeldende kunst. Vanuit deze S.M.A.K. casus plant CAHF in 2016 een overlegde standaardiseringsoperatie die dit mee faciliteert, en vervolgens als een overlegde richtlijn kan dienen voor inhaaloperaties op vlak van fotografie, digitalisering en beeldbeheer in alle collecties van de CAHF partnermusea. Deze studiedag zetten we in als een voorstudie voor deze standaardisering, die moet uitmonden in een modellastenboek fotografie en digitalisering hedendaagse kunst.

 

Projectresultaten

Tijdens deze tweedaagse kregen we een intensief overzicht van kennis en cases met betrekking tot digitaliseringsstandaarden voor musea. Niet alle bijdragen waren even sterk of relevant voor ons, maar een aantal praktijkvoorbeelden waren wel erg verhelderend, en bieden ons concrete aanknopingspunten voor de ontwikkeling van het voornoemde modellastenboek. Een uitgebreid verslag met aandacht voor elke bijdrage werd gedeeld en besproken in de collegagroep collectie en dient als opstap voor de literatuurstudie die we begin 2016 starten.

 

 

Partnerorganisaties

CAHF, S.M.A.K., Rijksmuseum

Leden stuurgroep

NVT

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
CAHF / S.M.A.K.
Contactpersoon
Veronique Despodt
Adres
Jan Hoetplein 2
Telefoon
09 240 76 09
Financieringsbron(nen)

Subsidie competentieontwikkeling, input CAHF, input S.M.A.K.