Soldatenlaarzen en kauwgom

Het project Soldatenlaarzen en kauwgom loopt van januari 2011 tot 30 april 2013 en is de eerste samenwerking van de projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen. Het project fungeert als testcase voor de samenwerking tussen de tien deelnemende gemeenten op het vlak van erfgoed en geldt als aanloop naar het aanvragen en afsluiten van een erfgoedconvenant. Bedoeling is om de regio als een geheel in de kijker te plaatsen.

Het project behandelt het globaliseringserfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen. Dit erfgoed is ontstaan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog door buitenlandse invloeden op de lokale, behoudsgezinde en vrij gesloten maatschappij in Noord-Limburg. Binnen dit kader wil het project de volgende doelstellingen bereiken:

 overzicht van de beschikbare historische bronnen; met bijzondere aandacht voor de bronnen die met het globaliseringserfgoed kunnen worden verbonden.

 status quaestionis van het historisch onderzoek over de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen.

 verzamelen en in kaart brengen van het immaterieel erfgoed -de verhalen van de laatste getuigen- en het roerend erfgoed; met bijzondere aandacht voor het globaliseringserfgoed.

 het verzamelde erfgoed onderling en met het onroerend erfgoed in de regio verbinden.

 rekruteren, vormen en begeleiden van lokale erfgoedactoren voor het verzamelen, onderzoeken en ontsluiten van de verschillende bronnen.

 het opbouwen en ondersteunen van een netwerk van heemkringen en vrijwilligers om in de toekomst structureel rond erfgoed te werken.

 een brede maatschappelijk interesse voor de resultaten (en erfgoed in het algemeen) creëren, onder meer door de uitbouw van een projectwebsite.

 

In de tweede fase van het project werden de volgende doelen vooropgesteld:

 wetenschappelijk onderzoek: bronnenoverzicht, evaluatie bestaand onderzoek, afbakenen lacunes.

 het wetenschappelijk onderzoek bundelen in een overzicht en publicatie.

 afname, registratie en ontsluiting van interviews.

 continue vorming en begeleiding van vrijwilligers.

 uitbouwen en stoffering van de website.

 communicatie naar de erfgoedsector door middel van een draaiboek van het project.

 afsluiting en evaluatie van het project.

 

Projectresultaten

In de tweede fase van het project werden de volgende doelen vooropgesteld en bereikt

 het wetenschappelijk onderzoek bundelen in een overzicht en publicatie.

 afname, registratie en ontsluiting van interviews.

 continue vorming en begeleiding van vrijwilligers.

 uitbouwen en stoffering van de website.

 communicatie naar de erfgoedsector door middel van een draaiboek van het project.

 afsluiting en evaluatie van het project.

 creëren van een draagvlak voor verdere samenwerking op het vlak van erfgoed.

 

Partnerorganisaties

Heemkunde Vlaanderen.

Provincie Limburg/PCCE en Erfgoedplus.be

Universiteit Maastricht

Rijksarchief Hasselt

CEGESOMA

Leden stuurgroep

Sandro Claes (PCCE), Dirk Bouve (PCCE), Bart Bosmans (Erfgoedplus.be), Annick Boesmans (PCCE), Daphné Maes (Heemkunde Vlaanderen), Georgi Verbeeck (Universiteit Maastricht), Nico Wouters (CEGESOMA), Karel Strobbe (CEGESOMA), Georgi Verbeeck (Universiteit Maastricht), Evelien D'Haese (projectcoördinator Soldatenlaarzen en kauwgom), Ferdi Geerts (Erfgoed Limburgse Kempen)

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Erfgoed Limburgse Kempen
Contactpersoon
Ferdi Geerts
Adres
Kolonie 77, 3920 Lommel
Telefoon
0495/841741
Financieringsbron(nen)

Tien Noord-Limburgse gemeentebesturen verenigd in de projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen, namelijk Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer.

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed.

Andere projecten

Lezing op internationaal congres Cultures of the Book: Science, Technology and the Spread of Knowledge ...

Willem Van Genk - Mind Traffic was een tentoonstelling van het Museum Dr. Guislain in ...

Van 31 mei tot 3 juni organiseerde SIBMAS zijn tweejaarlijks congres in Kopenhagen (DK). SIBMAS ...