Pieter Jan De Smet en de Native Americans

Dit project ligt in het verlengde van het vroegere goedgekeurde project The Call of the Rockies.

Deze tentoonstelling werd zeer goed ontvangen (ca. 15.000 bezoekers). Vooral de ‘dialoog’ tussen historische documenten en Indiaanse objecten – een mooi gevolg van de samenwerking tussen een cultureel-erfgoedinstelling en een museum – viel in de smaak, samen met de manier waarop, via De Smet, de niet altijd fraaie geschiedenis van de USA werd meegegeven.

Tijdens het colloquium over ‘gedeeld erfgoed en source communities’, in de marge van de tentoonstelling georganiseerd i.s.m. FARO en KBS in het kader van Et(h)nocol, viel wel de kritiek te horen dat het Indiaanse perspectief te weinig aanwezig was. Om dat te verhelpen is een ‘inclusief’ verhaal nodig, waarbij de verschillende standpunten en perspectieven aan bod komen en het gedeelde erfgoed dat verbonden is met het verhaal van De Smet, echt kan worden gedeeld met de Native Americans. Daarvoor wilden KADOC en MAS enerzijds de tentoonstelling, met zijn specifieke invalshoek, ook in de USA brengen in samenwerking met lokale partners, en anderzijds en vooral een wetenschappelijke Engelse publicatie voorbereiden waarin, naast een vernieuwende biografie van De Smet, ook het Native American-perspectief aan bod komt.

Projectresultaten

De doelstellingen van het project werden gerealiseerd (cf. aanvraag: “Via deze nieuwe aanvraag willen we enerzijds afspraken maken met Amerikaanse instellingen (in Washington en/of Chicago) om ons tentoonstellingsproject over te nemen en anderzijds contact opnemen met Native American auteurs die hun medewerking hebben toegezegd aan de publicatie (Rapid City/Pineridge) en Native American bronnen consulteren (Milwaukee/Marquette University)”) .

Op de projectwebsite www.pjdesmet.be werd dagelijks in een blog bericht over de contacten die werden gelegd. Hier beperken we ons tot de vermelding van de namen en korte inhoud:

  • Washington, National Museum of the American Indian: David Penney, directeur/wetenschappelijk medewerker: aftasten mogelijkheden tentoonstelling, suggesties auteurs
  • Washington, National Museum of the American Indian: Emil Her Many Horses, curator: artikel publicatie
  • Chicago, Loyola University: Stephen Schloesser SJ: aftasten mogelijkheden tentoonstelling, bespreking inhoud boek en suggesties auteurs
  • Chicago, Art Institute: Elizabeth Pope, departement Art of Africa and the Americas: kennismaking collectie met ook op iconografie publicatie
  • Milwaukee, Marquette University: Mark Thiel, archivaris: onderzoek katholicisme versus Native Spirituality en gesprek inhoud boek
  • Pine Ridge, Red Cloud Indian School: Peter Klink SJ: bespreking inhoud boek en artikel publicatie
  • Rosebud, St Francis: Ben Black Bear: artikel publicatie
  • Rosebud, Buechel Museum: Marie Kills In Sight: artikel publicatie
Partnerorganisaties

KADOC en MAS

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KADOC - KU Leuven en MAS-Museum aan de Stroom
Contactpersoon
Luc Vints en Mireille Holsbeke
Adres
KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven
MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen
Telefoon
016 32 35 00 / 0476 21 10 71
03 338 44 00
Financieringsbron(nen)

Voor dit project - reis naar en verblijf in de VS ter voorbereiding van de 'vertaling' van de tentoonstelling naar de VS en van de publicatie - dienden zowel KADOC als MAS op 25 januari 2018 een aanvraag in voor een tussenkomst voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties. Beide aanvragen werden op 2 februari 2018 door minister Gatz goedgekeurd, elk voor het gevraagde bedrag van 2.750 euro. (De totale begroting bedroeg per aanvraag 4.250 euro, waarvan 1.500 euro door de aanvragers werd gedragen.)

Andere projecten

Lezing op internationaal congres Cultures of the Book: Science, Technology and the Spread of Knowledge ...

Willem Van Genk - Mind Traffic was een tentoonstelling van het Museum Dr. Guislain in ...

Van 31 mei tot 3 juni organiseerde SIBMAS zijn tweejaarlijks congres in Kopenhagen (DK). SIBMAS ...