Hilāl: 50 jaar islamitische eredienst in Vlaanderen. 1974-2024

Religieuze organisaties spelen een belangrijke rol in het leven van geloofsgemeenschappen. Dat geldt ook voor moskeeën die niet alleen religieuze, maar ook sociaal-culturele functies vervullen voor de diverse moslimgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Die verschillende functies komen tot uiting in het diverse erfgoed dat het moskeeleven reflecteert. Dat materieel en immaterieel moskee-erfgoed biedt veel potentieel voor samenwerking, maar het blijft onderbelicht.

Met dit driejarig erfgoedproject wil KADOC-KU Leuven, samen met een breed netwerk van lokale en landelijke erfgoedspelers, de samenwerking tussen de erfgoedsector en de organisaties van de islamitische eredienst stimuleren. Het doel is om met het veelzijdige moskee-erfgoed aan de slag te gaan en (onderzoeks)-activiteiten voor een breed publiek uit te werken. Zo wil het project de diversiteit en de geschiedenis van moskeeën en het verbonden erfgoed in Vlaanderen en Brussel vastleggen, delen en een betekenis geven.  

Partnerorganisaties

PARCUM, MAS (Museum aan de Stroom), Herita, EMB (Executief van de Moslims van België), Erfgoedcel Brugge, Zender, Erfgoedcel Rivier&Land, Stuifzand, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Dijk 92, Erfgoedcel Brussel, Erfgoedlab Antwerpen, Erfgoedcel Waasland & Erfgoedcel ECRU. 

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KADOC-KU Leuven
Contactpersoon
Sarah El Moussaoui (KADOC-KU Leuven)
Adres
Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven
Telefoon
016 37 32 50
Financieringsbron(nen)

Cultureel-erfgoedproject gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 

Andere projecten

The Maarten Van Severen Foundation is een vzw opgericht in het voorjaar van 2008 door ...

De Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent slaan ...

Het is een pilootproject in verband met een omvattende benadering voor het verwerven, het bewaren ...