Deelname conferentie: European Network of Occupational Therapy in Higher Education

De doelgroepen- en gemeenschapswerking van het Huis van Alijn heeft (inter)nationaal grote weerklank. Een basisattitude hierbij is het voortdurend verdiepen en onderzoeken naar kennis, ervaring en netwerken. Het verbinden van zorg en erfgoed is een belangrijke focus bij creëeren van impact op kwetsbare personen via erfgoed.

Enothe is een jaarlijks forum waarbij opleidingen ergotherapie kijken naar de toekomst, kennis en expertise delen. Het centraal thema dit jaar is erfgoed, n.a.v. het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed en dit is een primeur. Gezien het Huis van Alijn als cultureel-erfgoedorganisatie inzet op het verbinden met de zorgsector om impact te creëeren via de erfgoedcollectie is het belangrijk om de expertise en kennis alsook het uitbouwen van een netwerk via deze conferentie. Meteen wordt niet alleen een brug gelegd met (inter)nationale organisaties die inzetten op het verbinden van zorg en erfgoed, er wordt ook een verbinding gemaakt met zorgopleidingen en onderzoekscentra.

Projectresultaten
  • Netwerking: Gezien een van de drie thema's van de conferentie voor ergotherapeuten erfgoed is, zijn wij ervan overtuigd dat deelname belangrijk is om de dialoog en samenwerking te kunnen realiseren.
  • Het Huis van Alijn heeft al langer een werking naar doelgroepen met bijzondere noden. De inzichten van deze conferentie zijn meegenomen in het opmaken van het actieplan 2019. Bijvoorbeeld: dynamisch infopakket uitwerken rond de groeiende mogelijkheden van cultureel erfgoed in de zorgsector gericht naar zorgopleidingen.
  • Het Huis van Alijn was er aanwezig op eigen initiatief en daarnaast was er via Hogeschool Gent (opleiding Ergotherapie) ook een verwijzing naar een eerdere samenwerking met het Huis van Alijn: deelnemers van de conferentie - hoofdzakelijk uit de zorgsector - gaf dit het inzicht dat musea meer zijn dan enkel toonplekken. En dat samenwerking tussen zorg en museum tot de mogelijkheden behoort.
Partnerorganisaties

Arteveldehogeschool > Opleiding Ergotherapie

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
ENOTHE > European Network of Occupational Therapy in Higher Education
Contactpersoon
Huis van Alijn - Liesa Rutsaert
Adres
Kraanlei 65, 9000 Gent
Telefoon
09 235 38 09
Financieringsbron(nen)
  • Tussenkomst Departement Cultuur, Jeugd en Media (Afdeling Cultureel Erfgoed), Vlaanderen: € 1070,67
  • Eigen inbreng: € 373,73

Andere projecten

Culturele organisaties slagen er onvoldoende in om omvangrijke collecties foto’s en video’s van goede metadata ...

Het is een pilootproject in verband met een omvattende benadering voor het verwerven, het bewaren ...

In september 2007 startte Nakhla vzw in samenwerking met haar partners het socio-culturele project Gentse ...