Catching the Digital Heritage: websitearchivering in Amsab-ISG en Liberas

Catching the digital heritage is een project waarbij twee collectiebeherende instellingen, Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas samen de schouders willen zetten onder het versneld registreren van born-digital documenten. Beide instellingen beheren een ruim aantal born-digital documenten, die tot nu toe, omwille van de specifieke aard van dit erfgoed, nog niet systematisch zijn aangepakt. Er wordt gefocust op websites.

Ter voorbereiding op het project was een roadmap opgesteld met werkpakketten en duidelijke deliverables. Meer informatie is terug te vinden op de CEST-wiki.

Deliverable 1.1 metadataschema website + mapping

Eindresultaat is een metadataschema voor het inhoudelijk beschrijven van websites. Dit schema wordt gemapt naar de collectieregistratiesystemen van Amsab-ISG (Adlib) en Liberaal Archief/Liberas (Atlantis).

Deliverable 1.2 Pragmatische aanbevelingen wettelijk kader

Eindresultaat is een aanbeveling, een best practice over het omgaan met de problematische rechtenstatus van websites. Aanvankelijk werd werkpakket 1 aanzien als voorbereidend onderzoek met als doel de projectmedewerkers te laten inwerken in de materie, vooral wat betreft de registratie en het juridische kader. Uit dit onderzoek werd al snel duidelijk dat de stappen van het bestaande werkproces herbekeken moesten worden, zeker wat betreft het harvesten en archiveren zelf. 

Deliverable 2.1 ontsluiten van de websites in de collectieregistratiesystemen van beide instellingen

Deliverable 2.2 rechtenstatus van de websites is gedocumenteerd

Deliverable 3.1 online metadata in OPAC

De beschrijvingen van de websites zijn terug te vinden in de onlinecatalogi van Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas. De metadata zijn minstens vrijgegeven onder de CC-BY-SA 4.0 – licentie.

Deliverable 3.2 aangeboden gearchiveerde websites

De gearchiveerde websites die op de servers van Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas bewaard worden, zijn toegankelijk (intra muros).

Deliverable 4.1 wikirapport

De knowhow en expertise over het gehele project is ter beschikking gesteld in de vorm van een online kenniswiki, bij voorkeur CEST.

Deliverable 4.2 workshop (M12)

De knowhow en expertise over het gehele project is via een workshop gedeeld met de erfgoedwereld.

Deliverable 5.1 Eindrapport

Projectresultaten

De resultaten zijn raadpleegbaar op de pagina's van Project CEST.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Amsab-ISG
Liberas
Contactpersoon
Kim Robensyn, Coördinator collectie-ontsluiting Amsab-ISG
Adres
Bagattenstraat 174, 9000 Gent
Telefoon
09 224 00 79
Financieringsbron(nen)

Subsidies 'Inhaalbeweging voor digitale collectieregistratie' van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.

Andere projecten

Het erfgoedproject DAKIRA - HERINNERING: 50 jaar Marokkaanse migratie (1964 - 2014) is een ontwikkelingsgericht ...

Dit project voorziet in de uitbouw van een centrale dienst om gegevens van obsolete dragers ...

Het team van V&A organiseerde deze cursus voor het eerst. Bedoeling was om museumcollega’s van ...