Archeologische collectie uitgespit

De focus van het project lag op de basisregistratie van de archeologische collectie van het STAM. Voor ongeveer vier vijfde van de collectie konden we de ontbrekende gegevens aanvullen en de objecten fotograferen. Deze inhaalbeweging zorgde er ook voor dat de collectie online toegankelijk gemaakt werd voor het publiek via stamgent.be en erfgoedinzicht.be.

De archeologische verzameling van het STAM omvat circa 14.802 stuks en was een van de oude deelcollecties die nog niet goed ontsloten was. Deze collectie heeft vooral een historisch belang. Slechts een beperkt aantal individuele objecten was geregistreerd, het merendeel van de collectie werd in bulk geregistreerd. Heel wat gegevens over de objecten waren onnauwkeurig of foutief ingegeven en dienden verder aangevuld te worden. De basisregistratie van de objecten was dus ontoereikend en een inhaalbeweging was noodzakelijk om de verdere ontsluiting van de archeologische collectie mogelijk te maken.

Projectresultaten
  • De archeologische collectie in Adlib bevat 2.411 records, waarvan momenteel 2.191 records (91%) gecontroleerd, aangevuld of nieuw ingevoerd werden gedurende dit project. De overige 220 records (9%) werden nog niet gecontroleerd en aangevuld. Er werden 2.551 foto’s genomen.
     
  • Een belangrijke focus van het project was de ontsluiting van de archeologische collectie voor het brede publiek. Doordat we een groot aantal objecten fotografeerden en beschreven, is de archeologische collectie nu grotendeels online toegankelijk via erfgoedinzicht.be en stamgent.be (2.189 records). Hoewel de omschrijving beknopt is en de informatie over datering en typologische kenmerken nog verder dient uitgewerkt te worden, is de informatie die nu al beschikbaar is wel bruikbaar om een inzicht te geven aan het brede publiek welke archeologische objecten zich in het STAM bevinden. Hoewel er geen gedetailleerd opgravingsverslag beschikbaar is voor de meeste objecten, is de collectie ook relevant voor onderzoekers omdat ze kan dienen als referentiemateriaal.
     
  • Updaten en aanvullen van het ‘Invulboek archeologische vondst’ en het ‘Registratieplan archeologiedepot van Provinciaal erfgoeddepot Oost-Vlaanderen’ op basis van onze ervaring en opgedane kennis.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
STAM Stadsmuseum Gent
Contactpersoon
Bram Janssens
Adres
Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
Telefoon
0491 86 89 88
Financieringsbron(nen)
  • Vlaamse Gemeenschap
  • AGB-Erfgoed

Andere projecten

In 2018 start Argos het onderzoeksproject naar kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren ...

Na de succesvolle studiereis naar New York in 2016 organiseert het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) ...

Het Museum Dr. Guislain wil, in functie van de totaliteit van haar museumwerking, een groter ...