Bevolkingsonderzoek ‘Vlamingen & het verleden’

In het kader van de PRISMA-veldtekening organiseerde FARO in het najaar van 2010 (oktober – december) een groot bevolkingsonderzoek onder de naam ‘Vlamingen & het verleden’. Doel was om het draagvlak en potentieel voor erfgoed en de erfgoedbeleving in Vlaanderen diepgaand in kaart te brengen. 5.000 aselect gekozen Vlamingen kregen een vragenlijst toegestuurd waarin onder meer gepeild werd naar hun erfgoedinteresse, erfgoedparticipatie en de plaats die het verleden inneemt in hun leven. Er werden ook opinievragen gesteld over het belang van erfgoed en erfgoedinstellingen, het belang van kennis over het verleden en over de rol van de overheid met betrekking tot het erfgoed. Daarnaast werden vragen gesteld naar de ruimere vrijetijdsparticipatie. 1.937 mensen vulden de enquête in (respons 38,7%), waarvan er 1.898 overbleven voor verdere analyse.

Een eerste, beperkt overzicht van de onderzoeksresultaten werd gepubliceerd in het Prisma-themanummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed. 2011 (3)
Vlamingen en het verleden. Een bevolkingsonderzoek naar erfgoedbeleving in Vlaanderen (download pdf).
 
In de komende maanden zullen we de vragenlijst stapsgewijs verder ontsluiten. De resultaten van deze analyses zullen we telkens op deze webpagina publiceren middels een korte samenvatting en één of meerdere downloadbare PDF-bestand.