Cijferboek

Meer info via de website cijferboekcultureelerfgoed.be

Cijferboek 2010

Het cijferboek cultureel erfgoed (jaargang 2010) werd binnen het onderzoekstraject PRISMA ontwikkeld door FARO i.s.m. de overheid (het agentschap Kunsten en Erfgoed, het departement CJSM, de Studiedienst van de Vlaamse Regering) en in overleg met de cultureel-erfgoedsector. Doel was om te onderzoeken hoe we beleidsrelevante kwantitatieve gegevens kunnen verzamelen over de landelijk erkende of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties. Zo sluiten we als cultureel-erfgoedsector aan bij andere cultuursectoren waar dit soort van monitors al langer is ingeburgerd, en komen we tegemoet aan de doelstellingen rond duurzaam beleid.

Het verslag omvat de resultaten van een eerste ‘nulmeting’ van de landelijk erkende en/of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen voor het referentiejaar 2009. Deze eerste versie van het cijferboek was dus bij manier van spreken een ‘test’, waarbij we ook wensten na te gaan over welke cijfers de organisaties (kunnen) beschikken en waar de probleemzones zich situeren. Vandaar dat we in deze eerste versie van het cijferboek bijzonder veel aandacht hebben besteed aan de evaluatieaspecten.

Het voorliggend document is een ‘rapportageverslag’ dat een algemeen overzicht omvat van de resultaten voor het referentiejaar 2009 en dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • inleiding, doelstellingen van het cijferboek;
  • uitrol van het traject;
  • bespreking van de resultaten: per onderdeel worden de resultaten in tabellen en grafieken gepresenteerd, en wordt telkens een korte toelichting gegeven;
  • evaluatie van het cijferboek;
  • toekomst van het cijferboek;
  • bijlagen.


Cijferboek cultureel erfgoed 2010. Rapportage van de gegevensverzameling over het referentiejaar 2009. Brussel, FARO, oktober 2011 (download pdf)

Cijferboek 2012

Het volgende cijferboek zal gegevens verzamelen over de referentieperiode 2012, met dezelfde doelgroep van de landelijk erkende en/of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties. Het zal in 2013 uitgevoerd worden door FARO i.s.m. het agentschap Kunsten en Erfgoed.

Meer info via de website cijferboekcultureelerfgoed.be

Verwijzingen


Voor meer informatie contacteer Jeroen Walterus.