Resultaten

In het onderzoekstraject PRISMA (2009-2011) hebben we met het Cultureel-erfgoeddecreet als vertrekbasis de structuur, de omvang en vooral het potentieel van het cultureel-erfgoedveld proberen in beeld te brengen en te plaatsen in een beleidsrelevant toekomstperspectief. Daarmee willen we bouwstenen aanleveren voor de realisatie van de doorbraken voor cultuur en cultureel erfgoed in het actieplan Vlaanderen in Actie, ingebed in een globale cultuurbeleidsstrategie voor de komende tien jaar. En dat is nodig, gezien de toch nog zwakke positie van cultureel erfgoed als relatief kleine sector en jong beleidsdomein in het cultuurbeleid. We hebben dit onderzoekstraject trachten uit te voeren in dialoog met het cultureel-erfgoedveld, dat aan het onderzoek participeerde via de begeleidende klankbordgroep, de werkgroepen en de diverse focusgroepen die werden opgezet.

Na de afsluiting van alle onderzoekslijnen van PRISMA en na de consultatie van de sector, zal FARO de belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek samenbundelen in een beleidsrapport dat we presenteren aan de (huidige en de toekomstige) beleidsmakers.

Resultaten van de PRISMA veld- en toekomstanalyse (2009-2011)

Algemeen overzicht
Lees het themanummer over PRISMA van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, voor een overzicht van het onderzoek met de samenvatting van de resultaten, met enkele visieteksten en analyses over cruciale thema’s in het cultureel-erfgoedveld

 

De pdf's van de artikels kunnen afzonderlijk gedownload worden:

 • PRISMA. Een veld- en toekomstanalyse voor het cultureel erfgoed in Vlaanderen (pdf) | Jeroen Walterus
 • Een sector in ontwikkeling ... Schets van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (pdf) | Jeroen Walterus
 • Vlamingen en het verleden. Een bevolkingsonderzoek naar erfgoedbeleving in Vlaanderen (pdf) | Alexander Vander Stichele
 • Het cijferboek cultureel erfgoed. Van nulmeting naar zelfmonitor (pdf) | Jeroen Walterus
 • Musea 2020 (pdf) | Olga Van Oost
 • Erfgoedbibliotheken in 2020. The Future’s So Bright, [We] Gotta Wear Shades? (pdf) | Jeroen Walterus en Eva Wuyts
 • Erfgoed en migratie in 2020 (pdf) | Katrijn D'hamers
 • De eenzaamheid van de keeper (pdf) | Leon Smets en Griet Kockelkoren
 • Rewind & fast forward. Intergenerationeel werken in de erfgoedsector (pdf) | Hildegarde Van Genechten en Gregory Vercauteren
 • Samen staan we sterk! Op zoek naar een model voor netwerking tussen Vlaamse erfgoedorganisaties (pdf) | Jacqueline van Leeuwen en Gregory Vercauteren
 • Verenigingsleven, vrijwilligerswerk en erfgoedbeleid (pdf) | Gregory Vercauteren
 • Van resultaten naar resultanten. Hefbomen, ontwikkelingen en erfgoedbeleid in Vlaanderen (2000–2020) (pdf) | Marc Jacobs


Resultaten per onderzoekslijn

Het bevolkingsonderzoek ‘Vlamingen en hun verleden’ over cultureel-erfgoedparticipatie

Het cijferboek cultureel erfgoed

De survey over de erfgoedverenigingen. Dit resulteerde in een rapport en een publicatie:

 • Alexander Vander Stichele, Enquête erfgoedverenigingen. Brussel, FARO, 2011
 • Alexander Vander Stichele, Gregory Vercauteren en Marc Jacobs. Nabij, verenigd en meegerekend: cultureel-erfgoedverenigingen in Vlaanderen (2010-2011). Brussel, FARO, oktober 2011. Te bestellen via FAROnet.


Thematische rapporten en visieteksten over de toekomstige (beleids)uitdagingen voor het cultureel erfgoedveld:


Eindrapport: Jeroen Walterus, Alexander Vander Stichelen en Marc Jacobs, Cultureel erfgoed 2020. Hefbomen voor het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid. Eindrapport met aanbevelingen van de PRISMA veld- en toekomstanalyse cultureel erfgoed (2009-2011). Brussel, FARO, 2013.

Hoorzitting over het erfgoedbeleid, Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Lieven Dehandschutter, 22 januari 2013.