Wijzigingen Participatiedecreet vanaf 1 juli van kracht

Vanaf 1 juli 2014 is het vernieuwde participatiedecreet in voege. Ook voor de projectoproep participatieprojecten kansengroepen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. Enkele criteria wijzigen, de uitzonderingsregels veranderen en er komt minder administratie bij te kijken. Opgepast: de indiendata vervroegen. Meer informatie vindt u in dit document.

Meer informatie en bron bericht: Demos vzw