Waardering & selectie. Hoe onze erfgoedcollecties beheersbaar houden? Herfstnummer faro

Je kan niet alles bewaren. Maar hoe moet je dan kiezen? En hoe maken we op sectorniveau keuzes voor behoud of afstoting? Het herfstnummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed gaat via een omvangrijk dossier in op de noden en kansen van waarderingstrajecten, selectiecriteria en afstotingsbeleid voor cultureel erfgoed.

De Australische experte Veronica Bullock licht de down under al wijder verspreide methode van Significance International toe, terwijl Dieuwertje Wijsmuller de in Nederland gehanteerde visie inzake afstotingsbeleid toelicht. Veerle Meul gaat dieper in op nut en prijs van waarderingstrajecten in de Vlaamse context. Daarnaast beschrijven vier steunpuntmedewerkers hoe waardering en selectie aan de orde (kunnen) zijn in de deelsectoren van musea, erfgoedbibliotheken, private archieven en immaterieel erfgoed.

Augmented reality

Naast het focusdossier bevat dit nummer nog een divers palet aan bijdragen. Bram Wiercx stelt de gloednieuwe ErfgoedApp en zijn toepassingsmogelijkheden in de cultureel-erfgoedsector voor. Hoe Augmented Reality het verschil kan maken, wordt in dit nummer van faro ook meteen gedemonstreerd. Via de ErfgoedApp kan de lezer immers een aantal digitale extra’s in de vorm van multimedia en documenten op zijn smartphone of tablet activeren door simpelweg een beeld uit het tijdschrift te scannen.

En verder ...

Gregory Vercauteren gaat in op de resultaten van het visietraject over de erfgoedcelwerkingen in Vlaanderen. Ook beleidsmakers en tenoren uit de erfgoedsector geven hun visie op het belang en de noodzaak van een erfgoedcelwerking die nabij en verbonden is.

Begin maart 2015 ging een delegatie educatieve medewerkers uit Vlaanderen en Brussel op werkbezoek bij New Yorkse collega’s in vooraanstaande musea zoals het MoMA, Brooklyn Museum en Ellis Island. Wat ze er leerden inzake publiekswerking delen ze nu via een uitgebreide bijdrage in faro met heel de sector.

Ten slotte delen ook twee Nederlandse nieuwkomers bij erfgoedhuizen in Vlaanderen hun inzichten en eerste ervaringen met de sector. Marieke Van Bommel is sinds maart directeur van het Antwerpse MAS en Garrelt Verhoeven werd onlangs aangesteld als hoofd Erfgoed en Cultuur van de Leuvense universiteitsbibliotheek.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

faro verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 60 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro wil via actuele bijdragen en een (ver)frisse(nde) vormgeving bijdragen tot de verspreiding van kennis en praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cultureel erfgoed en de cultuur van alledag.

Lees het tijdschrift online via ISSUU! faro bestellen kan online of het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) kost 25 euro.