VVBAD publiceert ‘Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra’

Logo VVBAD

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) publiceerde onlangs een Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra. De code bestaat uit een verzameling regels die de waarden van bibliothecarissen en documentalisten expliciteren. "De code richt zich tot iedereen die bij de werking van de bibliotheek betrokken is," zegt Bruno Vermeeren, coördinator van de VVBAD. "Niet enkel de leidinggevenden in bibliotheken, maar ook onthaal- en baliepersoneel, boekbinders, magazijnmedewerkers, catalografen en beheerders van elektronische bronnen moeten zich aangesproken voelen. Trouwens, iedereen die belang heeft bij een goede werking van een bibliotheek of een documentatiecentrum kan de code gebruiken om de werking van deze instellingen te toetsen."

De code is opgebouwd rond vier thema's: het beroep, de collectie, de moederinstelling en de gebruiker. Over elk van deze thema's formuleert ze gedragsregels met telkens een korte toelichting. Voorbeelden uit de praktijk illustreren het belang van de code. Een internationale code voor bibliothecarissen en documentalisten bestaat er niet. Bij het opstellen van de code, keek de beroepsvereniging wel naar voorbeelden uit het buitenland. Deontologische codes uit buurlanden, maar ook uit andere regio's van de wereld leverden inspiratie.

"Een ethische code is een hulpmiddel", schrijft Steven Van Impe, een van de auteurs van de code, in het vakblad META, tijdschrift voor bibliotheek & archief. "Elke situatie en context is anders. In sommige bibliotheken zal men het installeren van een filter op het computernetwerk zien als een weldaad, terwijl dit in andere bibliotheken als een vorm van ontoelaatbare censuur beschouwd zal worden. Een ethische code kan daarin geen ondubbelzinnig antwoord opleggen: er moet steeds ook rekening gehouden worden met de context. Uiteindelijk is het het gezonde verstand van de bibliothecaris dat bepalend is."

De Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra werd gepubliceerd als bijlage bij META, tijdschrift voor bibliotheek & archief, 2011, nr. 5. De code is ook te raadplegen op de website van VVBAD.