Vormingstraject Behoud en beheer van documentair erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d'horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben. Om interactie met de lesgever mogelijk te maken, is het aantal deelnemers per module beperkt tot maximum 15 personen. Elke module vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur.

Module 1 | Opslag- en bewaaromgeving

Voor het goede en langdurige behoud van erfgoedmateriaal is een geschikte bewaaromgeving een cruciale factor. Maar wat is ‘geschikt’? Hoe kunnen we achterhalen of een bewaaromgeving inderdaad geschikt is? Hoe kunnen we de toestand optimaliseren en in stand houden? Diverse omgevingsfactoren  spelen een rol: licht, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, de bedreigingen door insecten en micro-organismen. In module 1 wordt op deze thema’s ingegaan vanuit zowel de theorie als de praktijktoepassing in het boek- en archiefdepot.

  • Dinsdag 30 april 2013, Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Gistelse Steenweg 528, 8200 Brugge - Sint-Andries


Lesgevers: Jurgen Vanhoutte, depotconsulent behoud en beheer provincie Vlaams-Brabant en Leon Smets, stafmedewerker FARO, consulent behoud en beheer

Module 2 | Onderhoud en hoe omgaan met boek- en archiefmateriaal

De manier waarop we met ons cultureel erfgoed  omgaan, bepaalt  voor een groot deel wat de overlevingskansen voor dit erfgoed zijn. In module 2 wordt aan de cursisten meegegeven hoe het komt dat documentair erfgoed vervalt, zowel door tussenkomst van de natuur als door de mens. Waarom is het o.a. belangrijk om het depot stofvrij te houden? U leert tijdens deze module dan ook hoe u zelf boeken kan ontstoffen. Manipulatie heeft een grote invloed op de overlevingskansen kan impact hebben op de conditie van ons documentair erfgoed: bv. hoe verplaatst en vervoert u de collectie. Hierdoor zal een alerte medewerker vlugger risico’s op schade kunnen herkennen en melden. Ook het verantwoordelijkheidsbesef en de betrokkenheid van de cursist verhoogt. De cursist leert hoe hij in de praktijk op een verantwoorde wijze kan omgaan met documentair erfgoed en hoe hij deze attitude eventueel ook onder de aandacht kan brengen van mensen die het betreffende erfgoed raadplegen, gebruiken of aanwenden voor andere doelstellingen.


Lesgever: Guy De Witte, zelfstandig conservator-restaurator

De modules vinden telkens plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Het aantal deelnemers per module is beperkt tot maximum 15 personen. U dient voor elke module afzonderlijk in te schrijven en dit ten ten laatste een week voor de cursusdag. Om in te schrijven, klikt u door op de bovenstaande data.

Prijs per module: 50 euro (incl. broodjeslunch)

In het najaar zullen we in het kader van dit vormingstraject volgende modules organiseren:

  • Module 3: schaderegistratie / herkennen van schade (wordt later aangekondigd)
  • Module 4: calamiteiten: preventie en reactie (wordt later aangekondigd)


Partners:
Deze vormingenreeks is een samenwerking van Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO. Met medewerking van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Museum Plantin-Moretus en Stadsarchief Leuven.

Trefwoorden
Erfgoedzorg en -beheer
Type
Cursus
Sectoren
Erfgoedbibliotheken