Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt model voor schaderegistratie op collectieniveau

Erfgoedcollecties van bibliotheken worden bedreigd door verschillende soorten schade. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek startte daarom in januari 2013, in samenwerking met conservator-restaurator Marijn de Valk, een model voor schaderegistratie op collectieniveau. Via zo'n model kan de kennis over de fysieke toestand van het erfgoed in bibliotheken verhoogd worden.

Het model gaat uit van schaderegistratie op collectieniveau, waarbij informatie wordt verzameld op basis van een representatieve steekproef. Dit is iets anders dan een een-op-een schade-inventarisatie, die informatie geeft over de collectie op objectniveau en de basis vormt voor de aanpak van individuele werken. De methode zal betrouwbare gegevens leveren op beleidsniveau. Ze geeft bibliothecarissen een instrument in handen om een gedegen beleid te ontwikkelen rond het voorkomen en remediƫren van schade aan hun collecties. Schaderegistratie is bovendien een eerste aanzet tot sensibilisering van het eigen personeel en de overheden en besturen van erfgoedbibliotheken.

Via maandelijkse nieuwsupdates op de website en in de nieuwsbrief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. In een eerste bericht leest u alvast meer over de algemene uitgangspunten van het model.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek