Uitbreiding Topstukkenlijst

Illustratie uit het Walvisboek

Twee verzamelingen en vijftien individuele stukken werden op advies van de Topstukkenraad door minister van Cultuur Joke Schauvliege toegevoegd aan de Topstukkenlijst. Deze lijst is samengesteld uit voorwerpen en verzamelingen waarvoor speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen gelden. De voorwerpen en verzamelingen komen ook in aanmerking voor restauratiesubsidies.

De verzameling van 63 majolica papkommen uit het Maagdenhuismuseum (Antwerpen) en de middeleeuwse poortersboeken van Oudenaarde en Pamele (13de tot 16de eeuw) uit het Stadsarchief Oudenaarde werden in hun geheel aan de Topstukkenlijst toegevoegd. Daarnaast werd de lijst uitgebreid met vijftien individuele stukken, waaronder de kaart van Vlaanderen van Gerard Mercator (1540,  Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen) en het Walvisboek van Adriaen Coenen (1585, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen).

Raadpleeg de volledige lijst met toevoegingen (Belgisch Staatsblad, 20 december 2011)

Meer informatie over het Topstukkendecreet en de Topstukkenlijst vindt u op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed.