't Es nog al nie naar de wuppe*. Erfgoed en duurzame ontwikkeling

Neen, de wereld is niet om zeep. Nog niet. Maar we moeten met z’n allen nu wel het roer omgooien, en kiezen voor een duurzamere en dus hoopvolle toekomst. Wie met erfgoed bezig is, kent en hanteert dit perspectief. Vandaag handelen we, met kennis over het verleden, voor de toekomstige generaties. ‘Duurzaamheid’ zit dus al in ons DNA. Maar … als we wat uitzoomen is de vraag hoe we een meer duurzame samenleving kunnen nastreven. Een samenleving die - veel meer dan vandaag - rekening houdt met de ecologische en sociale draagkracht van onze planeet. En die de centrale rol van cultuur hierin (h)erkent.

Als erfgoedwerkers kunnen we een voortrekkersrol spelen in de omslag naar die duurzame(re) samenleving. Toegegeven, er gebeurt reeds heel wat, maar er is ook nog heel wat onontgonnen terrein. Veel stof tot nadenken, discussie en overleg dus. Afspraak voor alweer een goedgevulde editie van het Groot Onderhoud op vrijdag 1 december, in het Provinciehuis te Leuven. U komt toch ook?

P.S. Blokkeer alvast de datum van 1 december in uw agenda. Het programma kan u tegen het einde van de zomer verwachten. Dan kan u ook inschrijven.

(*) Met dank aan Het Zesde Metaal. De volledige songtekst vindt u hier.