Survey over het gebruik van open content licenties in Vlaanderen

Creative commonsDe kunsten- en erfgoedsteunpunten Muziekcentrum Vlaanderen, BAM, Vlaams Theater Instituut en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed i.s.m. Universiteit Gent lanceren gezamenlijk een survey over het gebruik van open content licenties in het Vlaamse cultuur- en erfgoedveld. De bedoeling van de vragenlijst is een beeld te krijgen van de huidige en potentiële toepassing van open content licenties in Vlaanderen.

De survey bestaat uit een online vragenlijst die ook door uw instelling kan worden ingevuld. De vragenlijst is bewust kort gehouden om niet te veel van uw tijd in beslag te nemen. Het gebruik van Creative Commons door uw instelling of voorkennis over de thematiek van open content licenties is niet vereist om deze vragenlijst in te vullen.

U vindt de vragenlijst online.

Mocht u deze survey nog niet ingevuld hebben, dan heeft u hiertoe nog tijd tot 10 november 2008.

Dank voor uw medewerking!

Voor meer informatie over de survey:
Tom Evens (Universiteit Gent): Tom.Evens@UGent.be

Achtergrondinformatie
Het auteursrecht staat niet stil. Onder invloed van de zogenaamde Free Culture-beweging is sinds november 2007 ook een Belgische variant op Creative Commons (CC) van kracht. Creative Commons wil het mogelijk maken om culturele en erfgoedmaterialen binnen een legaal kader vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht mogelijk is. Copyrighthouders kunnen verschillende CC-licenties gebruiken om het verspreiden van hun werk onder bepaalde voorwaarden gemakkelijker te maken. Zo worden problemen voorkomen die onder de huidige auteursrechtwetgeving kunnen optreden.

Recent werd een grootschalige bevraging opgezet bij Britse erfgoedinstellingen en ook de situatie in Nederland werd onder de loep genomen. Uit deze studies blijkt dat open content licenties zoals Creative Commons steeds meer gebruikt worden door cultuur- en erfgoedinstellingen. Als digitaal curator wordt het voor deze instellingen dan ook steeds belangrijker om collecties via het internet te ontsluiten.

Via de survey over het gebruik van open content licenties in het Vlaamse cultuur- en erfgoedveld hopen we een beter zicht te verwerven op de situatie in Vlaanderen.