Stages voor jonge beroepskrachten uit musea

Bent u jonger dan 35 jaar, oefent u een beroepsactiviteit uit in een museum of museale dienst en spreekt u een mondje Duits of Frans? Dan is een internationale stage in Frankrijk of Duitsland misschien wel iets voor u. Het vormingsprogramma 'Stages voor jonge beroepskrachten uit musea' biedt jonge beroepskrachten uit drie landen (Frankrijk, Duitsland en België) de kans om kennis te maken met de museale praktijk en cultuur van het gastland. Het biedt tevens de mogelijkheid de samenwerking tussen Franse, Duitse en Belgische musea te ontwikkelen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Dienst voor Duits-Frans Jeugdwerk (DFJW), de Direction des Musées de France (DMF), het Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland en de Brusselse Museumraad.

Kandidaten moeten zich kunnen vrijmaken tussen 6 februari en 27 april 2012. Na een inleidend seminarie (6 en 7 februari 2012 in Berlijn) volgt een voorbereidende stage gefocust op taal, interculturele en professionele aspecten van twee à drie weken, deels in Frankrijk, deels in Duitsland. Deze stage mondt uit in een professioneel verblijf in een gastmuseum in Duitsland of in Frankrijk (van 1 maart tot 25 april 2012). Dit verblijf van twee maanden is gericht op het actief ontdekken van structuren en werkmethodes in het gastmuseum en dit in functie van het gekozen actieterrein: verzamelen, bewaren en voorstellen van objecten en documenten, promotie, bekend maken en beheren van het erfgoed, aanwinstenbeleid, opzetten van tentoonstellingen, enz. Op het einde van het professionele verblijf volgt een evaluatieseminarie.

Meer informatie over de inhoud van het programma vindt u in bijlage of in de begeleidende brief.