Stadspiratenproject bezorgt 450 thuisblijvende kinderen een culturele zomer

Een op vijf Vlaamse kinderen (-18j) groeit op in een gezin dat zich tijdens de vakantie geen weekje weg van huis kan permitteren (bron: EU-SILC 2011). Deze zomer bezorgt het project Stadspiraten ook hen een fijne vakantie door hen in contact te brengen met cultuur en erfgoed in hun eigen buurt. Jeugdwerkingen en cultuurhuizen slaan hiervoor, gecoördineerd door CultuurNet Vlaanderen en Bougie vzw, de handen in elkaar. Twee jaar geleden gelanceerd als proefproject, is het nu uitgebreid naar zes steden (Antwerpen, Brussel, Gent, Genk, Knokke-Heist en Leuven).

De zomer staat dus niet voor elk gezin gelijk aan op reis gaan en bovendien krijgen de kinderen uit deze gezinnen ook tijdens het jaar niet de kans om in hun vrije tijd iets leuks met de ouders te doen. “Er is veel – te veel – kinderarmoede: meer dan één kind op de vier in Vlaanderen – 27% – groeit op in een gezin dat door armoede niet geregeld aan vrijetijdsactiviteiten kan deelnemen.”, aldus Vlaams minister Joke Schauvliege tijdens de lancering van ‘Kom uit en Vlieg’, de Schattentochtactie van Vlieg waarvan Stadspiraten een deeltraject is.

Het project Stadspiraten wil deze kinderen tijdens de vakantie een culturele tijd geven. Zij gaan samen met de jeugdwerking op een kunst- en erfgoed-educatieve zoektocht in hun wijk, waarna ze de stap naar het museum zetten. Daar gaan ze opnieuw op zoek naar een schatkist. De link met de eigen leefomgeving is essentieel voor het welslagen van het project. “We willen de kinderen niet alleen het verhaal van de stad of het museum brengen, maar ook dat van hun eigen buurt en hen zo een persoonlijke ervaring bezorgen.”, vertelt Melanie De Munck van vzw BOUGIE. Dat de actie werkt, merkt ze aan de reacties van de kinderen bij hun bezoek aan het museum: “Ze zijn heel enthousiast en hebben een zeer positieve connotatie door de niet-schoolse context van het museumbezoek.”

Parallel aan Stadspiraten vindt in meer dan 260 Vlaamse cultuur- en vrijetijdsorganisaties de actie ‘Kom uit en Vlieg’ plaats: Van 26 juni tot 1 september gaan kinderen op zoek naar schatkisten waarin ze een kippenpootring vinden die leidt naar één van de 40.000 eieren uit het kunstwerk ‘De Wachtkamer’ van Koen Vanmechelen. Samen met een kunst-educatieve workshop en een set speelkaarten maakt Vlieg het jonge volkje dit jaar zo warm voor hedendaagse kunst. De actie kende een vliegende start, al meer dan 3000 kinderen zochten naar een schat.

Stadspiraten en ‘Kom uit en Vlieg’ lopen nog tot 1 september. Op 9 sept. zijn de winnaar van de schattentocht én de nieuwe kip bekend.                 

Deelnemende locaties Stadspiraten

  • Gent: Jong vzw: Kinderwerking Sluizeken en kinderwerking Blaisantvest - Miat
  • Leuven: Kinderwerking Fabota (Ridderstraat) - museum M
  • Genk: Gigos (Kinderwerking Waterschei, kinderwerking Winterslag en kinderwerking Zwartberg) - C-Mine cultuurcentrum
  • Brussel: Buurtwerking Chambéry (Etterbeek) - MIM Muziekinstrumentenmuseum
  • Knokke-Heist: Samenwerking met verschillende sociaal-culturele instellingen (o.a. Spelotheek, cultuurcentrum, Moeders voor Kinderen, e.a.) - Sinclafa Museum van de Zwinstreek
  • Antwerpen: Kras vzw (Kras Kiel en Kras Noord) - Plantin Moretus Museum


Kom uit en Vlieg is een initiatief van CultuurNet Vlaanderen met de steun van de Vlaamse overheid, i.s.m. Open University of Diversity, KUNSTWERKT, BAM, LOCUS, de Stad Leuven, Bougie vzw, Ketnet, Stichting Lezen, Z33, Egmont Toys en Jekino. Vlieg is het label van CultuurNet Vlaanderen dat het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor kinderen (-12jaar) en families zichtbaar maakt.

Bron: Persbericht CultuurNet
 

Evenement
CultuurNet Vlaanderen
kinderen
Vlieg