Sportimonium Anders Bekeken

Sportimonium

Participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen is een belangrijk idee in de visie van het Sportimonium. Dat dit bovendien geen holle woorden zijn, getuigt de lancering van ‘Sportimonium Anders Bekeken’.

Sportimonium Anders Bekeken stelt blinde en slechtziende bezoekers in staat om samen met hun begeleiders het museum te bezoeken en ervaringen uit te wisselen. Het mooie aan dit aanbod is echter dat iédere bezoeker voortaan de kans krijgt om het heden en verleden van de sport ook ‘auditief’ en op ‘de tast’ te ontdekken.

In de vaste tentoonstelling zijn vijf speciaal ontworpen voelboxen opgesteld, en werden drie auditieve installaties geïntegreerd. Bij wijze van introductie maken de bezoekers, bij de start van de tentoonstelling, op een tactiele manier kennis met een eerste object in de Black Box, een volledig verduisterde zone in het museum.
Lees meer over het aanbod voor blinde en slechtziende bezoekers in het dossier 'Toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden'.

Opening / lancering
ontsluiting
kansengroepen
participatie
presentatie