Projectoproep Buiten Gewone Buurt

Dansend koppel (c) FARO, Bart Van der Moeren

De Koning Boudewijnstichting lanceert ook in 2010 een projectoproep Buiten Gewone Buurt. Daarmee steunt ze bewoners die een project willen realiseren voor hun buurt, wijk of dorp. De nadruk ligt op de participatie, met bijzondere aandacht voor bewoners die nog niet betrokken waren op wijk-, buurt of dorpsniveau. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • initiatieven van een informele groep buurt- of dorpsbewoners die zich voor het eerst samen voor hun buurt inzetten;
  • activiteiten georganiseerd door bestaande buurtcomités om ‘nieuwe’ buurtbewoners te betrekken bij hun acties voor de buurt; hun project kan zich richten tot de hele buurt of tot jongeren, ouderen, een bepaalde straat of woonblok, vrouwen, allochtonen…;
  • ontwikkeling van projecten die zich richten op specifieke of moeilijk bereikbare buurt- of dorpsbewoners.

Geïnteresseerden kunnen een dossier indienen tot 27 september 2010.

Meer info: website Koning Boudewijnstichting