Project GameHUB | Call voor gamecases: mogelijkheden voor Vlaamse erfgoedinstellingen

'GameHUB' is een consortium van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), de Universiteit Hasselt, de Katholieke Hogeschool Limburg en GROEP T Internationale Hogeschool Leuven. Het is een multidisciplinaire omgeving van onderzoekers die focussen op de ontwikkeling van (serious) games. Het tweejarige project 'GameHUB' wordt gerealiseerd met Europese (EFRO), Vlaamse (HERMES) en provinciale (Limburg en Vlaams-Brabant) middelen en focust op de actieve ontsluiting van expertise m.b.t. game development. Deze kennis is ontwikkeld door onderzoekers bij de betrokken kennisinstellingen en moet op proactieve wijze ontsloten worden t.a.v. Vlaamse bedrijven/verenigingen. Een belangrijke doelstelling van dit project is de concrete ontwikkeling van drie gamecases voor evenveel thematische sectoren: drie concrete valorisatie-activiteiten waarbij ready-to-use kennis wordt omgezet in concrete games. De gamecases kunnen aangebracht worden door organisaties uit Vlaanderen. Voor de ontwikkeling van de gamecases wordt tijd en geld uitgetrokken door het consortium, met steun van bovenvermelde cofinanciers. Van de participerende organisaties wordt evenwel een investering verwacht: enerzijds content maar anderzijds ook een inspanning in tijd. De inhoud moet immers goed tot zijn recht kunnen komen in de games.

Ook organisaties uit Vlaanderen wiens inhoudelijke werking focust op erfgoed, kunnen projectidee├źn indienen die door GameHUB tot een game (of proof-of-concept) worden uitgewerkt dat in de reguliere werking ingezet kan worden. Meer informatie over deze call, het project GameHUB en een situering van serious games in cultureel erfgoed, vindt u in bijlage.

Voorstellen moeten ingediend worden voor 15 april 2010.

Voor meer informatie over serious games in de cultureel-erfgoedsector, kan u ook terecht bij Bram Wiercx (FARO), +32 (0)2 213 10 67 of bram@faronet.be.