Processie van Plaisance op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Sinds midden januari is de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed alweer een element rijker. De Processie van Plaisance wordt sinds 1515 elke zomer door heel wat verenigingen in Geraardsbergen gevierd ter ere van Sint-Bartholomeus, de patroonheilige van de stad. De Processie markeert het begin van de zomerkermis en is een heel spontaan gebeuren. Iedereen verzamelt op de zondag van of na 24 augustus op de Markt om er te vieren.

De grootste groep deelnemers zijn de leden van de vele verenigingen uit de buurt. De Processie van Plaisance is in de eerste plaats hun feest. Vroeger waren dat vooral gilden, vandaag zijn dat zowel cultuur- als sportverenigingen. Daarnaast zijn er ook groepen die instaan voor het religieuze aspect van de processie. Plaisance is immers ook het feest van de Heilige Bartholomeus, de patroonheilige van de stad. De processie wordt breed gedragen door de mensen van Geraardsbergen en omstreken. Dat draagvlak blijkt duidelijk uit de meer dan duizend deelnemers en een veelvoud daarvan aan publiek. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed telt nu 43 elementen.

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed is onderdeel van het interactief platform immaterieelerfgoed.be: een ontmoetingsplaats voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen waar organisaties en personen zich bekend maken. Het platform is een inspiratiebron, kennisbank en contactforum voor al wie immaterieel cultureel erfgoed een toekomst wil bieden. Het immaterieel erfgoed wordt zo in kaart gebracht, verspreid en doorgegeven, 'borgen”'genoemd in de sector. Op die manier stellen we ons erfgoed  veilig voor de toekomst en maken we het bekend bij het brede publiek.

Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de inventaris. Die lijst draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met immaterieel cultureel erfgoed.

Bron: Persbericht minister Gatz