Pro Civitate-prijs voor lokale geschiedenis zoekt kandidaten

De Prijs 'Pro Civitate’ voor lokale geschiedenis van de Koninklijke Academiën van België bekroont een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis. Chronologisch komt een erg brede periode gaande van de Oudheid tot de hedendaagse tijd in aanmerking. Wie de prijs wint, krijgt 1.000 euro én een kans om te publiceren in de reeksen van de Academie. Kandidaturen worden verwacht voor 30 april 2017. Meer informatie vindt u hier.