PACKED zoekt bibliotheken, archieven en kunstcollecties om samen te werken rond Persistente Identificatie

In het kader van het project rond persistente identificatie van collectiedata bij musea onderzocht PACKED-medewerker Alina Saenko ook wat de huidige principes hierrond zijn bij bibliotheken en archieven in Vlaanderen. Ze stelde daarbij een unieke kans tot samenwerking vast.

Op het congres Informatie Aan Zee stelde Saenko een volgende mogelijke stap in het vervolgtraject rond persistente identificatie voor. Eind oktober worden namelijk heel wat collectiedata op Wikidata gepubliceerd. In 2016 wil PACKED met behulp van gepubliceerde persistente URI's koppelingen leggen tussen kunstcollecties, bibliotheken en archieven. Hierdoor kan online meer context geboden worden over objecten in collecties.

Bij de bibliothecarissen in het publiek was er alvast veel enthousiasme voor een dergelijk gemeenschappelijk project. Er worden nu nog meer partners gezocht. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Alina Saenko: alina@packed.be.