Oproep Wetenschappelijke Prijs Gustave Boël - Sofina Fellowships

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) wil mobiliteit van onderzoekers zoveel mogelijk stimuleren. Dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting, namens het Platform voor Opleiding en Talent, kunnen jonge onderzoekers een aanvraag indienen voor de Gustave Boël – Sofina Fellowship om naar het buitenland te gaan voor een wetenschappelijk verblijf van 6 of 12 maanden gedurende het academiejaar 2017-2018. De deadline voor het indienen van kandidaturen is 31 oktober 2016.

De Gustave Boël – Sofina Fellowships omvatten reiskosten en een vaste toelage van 1.650 euro per maand. Deze maandelijkse toelage kan gebruikt worden voor huisvesting, dagelijks levensonderhoud, kosten verbonden aan onderzoek of opleiding die ondernomen wordt in het kader van het buitenlands verblijf, en voor vervoer ter plaatse.

Meer informatie vindt u, samen met een overzicht van de toelatingsvoorwaarden en het reglement, op deze pagina.