Oproep projectvoorstellen

Vanaf 15 januari 2008 kunnen Vlaamse promotoren en hun Centraal-Europese partners opnieuw voorstellen indienen voor projecten in Centraal- en Oost-Europa. Ook projecten in de landen van de Westelijke Balkan komen nu in aanmerking.

De uiterste datum voor het indienen van projecten is 31 maart 2008.

Op de website www.vlaanderen.be/centraalenoosteuropa vindt u de definitieve informatie over budget en procedure van indiening. Voor meer informatie kan u steeds mailen naar projecten-bcoe@vlaanderen.be of bellen naar +32 (0)2 553 59 20 bij het Departement Internationaal Vlaanderen, afdeling Buitenlandse Zaken, Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 Brussel.