Open Monumentendag maakt thema 2011 bekend: 'Conflict'

Logo Open Monumentendag

Met de bekendmaking van het nieuwe thema werd onlangs het startschot gegeven voor de campagne 2011 van Open Monumentendag. De focus ligt dit jaar op 'Conflict'. Twee grote insteken staan centraal. Enerzijds is er het onroerend erfgoed met een direct verband naar gewelddadige en andere conflicten tussen mensen of ‘conflict in de eerste macht’, anderzijds wordt aandacht besteed aan onroerend erfgoed dat zelf het voorwerp is van conflicten of ‘conflict in de tweede macht’. Tot slot wordt ook op zoek gegaan naar 'conflict in de derde macht' of de wijze waarop verhalen over conflicten worden gebracht. Gelijktijdig met de lancering van het jaarthema werd ook de website in een nieuw kleedje gestoken. Meer informatie over het jaarthema en de organisatie vindt u op de nieuwe website openmonumenten.be.