Ontsluiting, digitalisering en conservering van archieven van zilverateliers en -bedrijven | Presentaties

Op donderdag 27 en vrijdag 28 mei 2010 organiseerden het Zilvermuseum Sterckshof en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw een tweedaags internationaal colloquium over de ontsluiting,  digitalisering en conservering van archieven van zilverateliers en -bedrijven. Dit colloquium sloot aan bij de tentoonstelling 'Delheid 1828-1980. Van Michel tot Climax' en de conservering van het fonds Wolfers. Door de  aard van de vaak fragmentair bewaarde bedrijfsarchieven is de ontsluiting, digitalisering en conservering een complex gegeven, waarbij het gebruik van internationale standaarden en de uitwisseling van praktijkervaring  van de verscheiden erfgoedbeheerders van wezenlijk belang is. De meeste presentaties van het colloquium zijn online beschikbaar en kunnen vrij geraadpleegd worden.

Conferentie
zilver
Museum Sterckshof