Online leeromgeving Historiana.eu is online

Logo Historiana

Tijdens het tweede Europese Global Education Congress in Lissabon (27-28/09) werd Historiana officieel aan het publiek voorgesteld. Historiana is meteen ook de eerste online leeromgeving voor het geschiedenisonderwijs op een Europese (of zelfs mondiale?) schaal.

De educatieve activiteiten op Historiana stellen de leerling centraal en zijn gericht op het bevorderen van sleutelcompetenties zoals kritisch denken en multiperspectiviteit. De website is thematisch georganiseerd en biedt content die kan gebruikt worden door iedereen, ongeacht de culturele, religieuze of etnische achtergrond. Alternatieve onderwerpen zoals mensenrechten, migratie en milieu worden geïntegreerd met traditionele thema's zoals de wereldoorlogen en de Industriële Revolutie.

Historiana helpt om relevante historische bronnen te vinden door het aanbieden van collecties uit musea, bibliotheken en archieven. De leermiddelen op Historiana ondergingen een grondige kwaliteitscontrole met een redactioneel proces van peer review en toetsing door studenten.

Historiana.eu