Onderzoek en toolbox Cultural Governance

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft Universiteit Antwerpen onderzoek verricht naar cultural governance in de Vlaamse cultuursector. Is een culturele organisatie efficiënt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming binnen de instelling controleerbaar en transparant? Het zijn vragen die iedere culturele organisatie zichzelf zou moeten stellen. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege wil de Vlaamse cultuursector een duwtje in de rug geven door een toolbox ter beschikking te stellen. Wat kan u hierin aantreffen?

  • Bestuursprofiel en bestuurdersprofiel
  • Checklist cultural governance voor culturele besturen
  • Themalijst voor bestuursafspraken
  • Een rooster voor het aftreden van bestuurders
  • Tips & Tricks bij het werven van nieuwe bestuurders


U vindt het onderzoeksrapport en de toolbox op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid.