Onderwijs mag gratis putten uit databank met beelden van kunstwerken uit Vlaamse musea

Lukas Art in Flanders

Om ons onderwijs, leerkrachten en leerlingen, nog meer aan te zetten om rond kunst te werken, stelt de digitale beeldbank Lukasweb door toedoen van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege voortaan meer dan 8.800 beelden van kunstwerken uit de collecties van de Vlaamse musea, erfgoedinstellingen en kerken gratis ter beschikking. Vlaams minister Joke Schauvliege: “Door deze online databank te openen voor educatieve doeleinden, hopen we de bezoekers bijkomend de stap van een virtueel naar een fysiek bezoek aan onze musea te doen zetten.”

Lukas Art in Flanders is een samenwerking van collectiebeherende erfgoedorganisaties uit Vlaanderen en beheert al hun fotomateriaal en licenties. Naast het ontsluiten van de beelden op de website lukasweb.be werkt Lukas nauw samen met internationale beeldbanken Bridgeman Art Library en ARTstor ‐digital library om de beelden wereldwijd digitaal beschikbaar te maken. Dit brengt het canon van het Vlaamse Kunstpatrimonium nadrukkelijker in beeld in internationale publicaties.

Inspelend op de oproep van Vlaams minister van Cultuur Schauvliege om kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te betrekken bij kunst, wordt de collectie nu ook maximaal ter beschikking gesteld voor educatieve en wetenschappelijke toepassingen. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Via Lukasweb kunnen leerlingen, studenten en lesgevers nu meer dan 8.800 kwalitatieve beelden van het Vlaams kunstpatrimonium raadplegen. Daar was vanuit de onderwijswereld dikwijls vraag naar. Op deze manier brengen we nu de collecties van onze Vlaamse musea maar ook topstukken uit het Vlaams cultureel erfgoed, en talloze details van het Lam Gods en Vlaamse Primitieven, tot in de klas en de studeerkamer. Alle beelden zijn gratis te downloaden voor klaswerk, een thesis of lesmateriaal.”

Bron: Persbericht minister Schauvliege