Nieuwe museum in Kortrijk heet TEXTURE

TEXTURE

De nieuwe naam werd samen met het nieuwe logo afgelopen zondag bekendgemaakt ter gelegenheid van Open Wervendag. TEXTURE is de opvolger van het voormalige Vlasmuseum en opent begin oktober in een volledig gerenoveerd industrieel pand in de Kortrijkse binnenstad.

[tεkstuur]

TEXTURE verwijst naar de structuur van het linnen, maar heeft ook een diepere betekenis: het vlas bepaalde de structuur van het landschap, het was kenmerkend voor de sociale structuur in Zuid-West-Vlaanderen en het laat zijn sporen na in de economische structuur van vandaag. In ‘texture’ hoort u de echo van textiel, een van de voornaamste eindproducten van vlas. TEXTURE betekent daarnaast ook ‘hoe een product aanvoelt’, wat de link legt naar het nieuwe museum waar ervaring centraal komt te staan. Maar het is ook een technische term die verwijst naar het ambachtelijke waarmee vlas in het verleden werd gelieerd en dat vandaag opnieuw volop in de belangstelling staat door de vernieuwde interesse in ambachten. Ten slotte wil ‘texture’ ook fris, vernieuwend en krachtig klinken. De centrale ‘x’ staat voor het onbekende.

Als baseline werd gekozen voor 'Museum over Leie en vlas'.

Logo

In het logo staat de opvallende gouden dakstructuur centraal, hét herkenningspunt van het nieuwe museum. De gele kleur verwijst naar het vlas, de arcering (bij bepaalde varianten) naar de verschillende ‘texturen’ van vlas en zijn eindproducten.

Opening in het najaar

TEXTURE opent in het najaar, op 4 en 5 oktober. In afwachting kan u zich via de website van het nieuwe museum alvast inschrijven op de nieuwsbrief, of het museum volgen via Facebook en Twitter.