Nieuw themanummer faro slaat brug tussen toerisme- en erfgoedsectoren

Cover faro nr. 3 / 2013

Het derde nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed focust op de verhouding tussen toerisme en erfgoed. Zijn beide sectoren niet voor elkaar geschapen? Toch is er sprake van grote verschillen, andere logica’s en doelstellingen, en zelfs spanningen. faro gaat op zoek naar manieren én voorbeelden van duurzame wisselwerkingen.

Bart De Wilde bijt de spits af en illustreert via de recent ontwikkelde Gentse stadsAPP van de 100-jarige Vooruit hoe essentieel archieven zijn als bron voor erfgoedtoerisme. Medewerkers van de stedelijke diensten toerisme en cultuur lichten het erfgoedtoerisme in Mechelen (Jana Kerremans en Tina Vanhoye) en het toeristisch onthaalbeleid in Leuven (Isabel Lowyck en Karolien Hellemans) toe. Vervolgens wijst FARO-directeur Marc Jacobs  op een economisch gat in de markt: het elders sterk florerende genealogisch toerisme moet in Vlaanderen nog ontwikkeld worden. Ten slotte beschrijft FARO-collega Leon Smets n.a.v. de afgebroken vinger van een 14e-eeuws marmeren beeld in het Museo dell’Opera del Duomo in Firenze het museale spanningsveld tussen bewaren en tonen van roerend erfgoed.

En verder?

Daarnaast is er een bijdrage over de nieuwe presentatie waarmee het Openluchtmuseum Bokrijk de schuur uit het verdwenen polderdorp Oorderen een nieuw leven geeft (Sofie Clerix); steekt Bart De Nil (FARO) de loftrompet over de educatieve werking van The National Archives in Londen;  analyseert Alexander Vander Stichele (FARO) de Vlaamse erfgoedprofielen en schrijven een reeks Vlaamse erfgoedmedewerkers afscheidsbrieven aan Anita Caals over het belang van kwaliteitszorg. Zoals steeds is er ook nog de vaste rubriek PINFO met een hybride greep uit het actuele aanbod aan digitale en analoge informatie over cultureel erfgoed hier en elders.

Het volgende nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed verschijnt einde december en heeft als thema plastics als kwetsbaar erfgoed.

Meer informatie