Musea maken zich op voor Slow Art Day. Kijk op zaterdag 9 april eens wat trager

Op 9 april is het de internationale Slow Art Day. De bedoeling? Trager en dus bewuster naar museale kunstvoorwerpen kijken. Want dat is nodig. Zo bekijkt de bezoeker in het Louvre de beroemde Mona Lisa gemiddeld slechts 15 seconden. Het is een van de vele voorbeelden die aantonen dat bezoekers (erg) snel scannen. Veel details ontgaan hen daarbij.

Zit de verklaring hiervoor in onze huidige, steeds snellere beeldcultuur? Sociologen en historici wijzen al langer op de verschuiving van tekst- naar beeldcultuur. Lezen doen we niet meer, visueel skippen en scrollen daarentegen wel. Waarom zouden we dat in het museum dan plots anders doen?

Slow Art Day wil daar mee verandering in brengen. Het is een wereldwijd initiatief in musea dat op zaterdag 9 april 2016 museumbezoekers uitdaagt om – de naam van het evenement suggereert het al – ruim de tijd te nemen om een museaal werk volledig visueel op te nemen. Het werk kan zich beter en rijker laten ‘lezen’. Het uiteindelijke doel van dit evenement? Méér mensen warm maken voor musea en kunst. In het deelnemerslijstje prijken bekende buitenlandse musea, zoals The National Gallery of Australia en The National Gallery in Londen.

Ook bij ons

Ook musea van bij ons doen mee met een resem speciale activiteiten: KMSKA in het Rockoxhuis, Museum Mayer van den Bergh, FoMu, BOZAR, Musea Brugge en Museum voor Schone Kunsten Gent. Het spreekt voor zich dat het ook voor gidsen een kunst op zich is om bezoekers op een verdiepende manier te leren kijken en om met hen daarover vervolgens een gesprek aan te knopen.

De deelnemende musea hebben dan ook veel tijd geïnvesteerd om gidsen te trainen in het aanknopen van een gesprek met bezoekers over een (kunst)werk in het museum. Niet alleen n.a.v. Slow Art Day, maar ook omdat ze aanvoelen dat het een goede manier is om om te gaan met diversiteit in een groep. Sommigen hebben immers een bepaalde voorkennis, anderen kunnen goed kijken, sommigen geven bepaalde interpretaties, anderen kennen achtergrondverhalen … Het is boeiend en rijk wanneer al die inbreng samenkomt.

Trouwens, leren doen we trouwens vaak het best wanneer dat in interactie gebeurt met anderen. Zulke sociale processen beklijven meer dan een one-to-many-uiteenzetting of exposé.

En uiteraard zijn ook individuele bezoekers zeer welkom om ruim hun tijd te nemen tijdens (en na) Slow Art Day.

Meer info over de Slow Art Day vindt u op www.slowartday.com.