M&L Cahier 17 'In ander licht: Herbestemming van religieus erfgoed' voorgesteld

Cover 'In ander lichtDe secularisering van onze samenleving is een beweging die al enkele decennia bezig is. Toch blijven kerkelijke gebouwen hun historische en architecturale waarde behouden. Hoe gaan we in de toekomst om met deze twee factoren? Hoe kunnen kerkelijke gebouwen opnieuw een maatschappelijk gedragen rol spelen in een steeds meer geseculariseerde samenleving?

Op zoek naar een antwoord op deze vragen organiseerden het Agentschap R-O Vlaanderen en VCM, het Contactforum voor Erfgoedverenigingen, in 2008 de studietweedaagse 'In ander licht'. Deze studietweedaagse zette het idee in gang om een publicatie te wijden aan het onderwerp. M&L Cahier 17 is het resultaat hiervan.

M&L Cahier is een uitgave van Onroerend Erfgoed, Agentschap R-O Vlaanderen. In 1992 verscheen het eerste nummer en sindsdien zagen al zeventien publicaties het licht. Elk themanummer behandelt één specifiek onderwerp van de monumenten- en landschapszorg.

In M&L Cahier 17 wordt een overzicht gegeven van het religieuze erfgoed van Vlaanderen, welke partners er bij betrokken zijn en wat de Vlaamse overheid doet op het vlak van behoud, beheer en herbestemming. De selectie van 28 uiteenlopende herbestemmingen in het tweede deel, toont aan hoe ons religieus erfgoed in de dagelijkse praktijk een nieuwe bestemming vindt en maatschappelijk relevant blijft. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot. Verschillende van deze voorbeelden staan vandaag zelfs nog ter discussie in de erfgoedwereld of in kerkelijke kringen. Toch zijn het stuk voor stuk projecten met een interessant verhaal. Tot slot worden een aantal praktische richtlijnen gegeven, naast een aantal mogelijke aanknopingspunten voor een toekomstig beleid.

Op 3 juli 2009 werd de publicatie van M&L officieel voorgesteld aan de pers in de Jezuïetenkerk van Lier.

Cahiers bestellen kan via de website of via diane.torbeyns@rwo.vlaanderen.be. Tel +32 (0)2 553 16 13. Cahier nr. 17 'In ander licht' kost 35 euro.