"Lezen is geen luxe"

Naar aanleiding van het bericht dat op 12 maart in De Standaard verscheen ('Gemeenten mogen bib opdoeken') schreef het BoekenOverleg een opiniestuk dat verscheen in De Morgen van 14 maart.

"De afschaffing komt niet als een verrassing. Maanden geleden al waarschuwde de bibliotheeksector voor nefaste gevolgen. Het 'nieuws' voegt zich bij andere berichten: zo is het aantal filialen en uitleenposten dat recent de deuren sloot, aanzienlijk. Lokale besparingen, waarvan het einde niet in zicht is. Deze beleidsbeslissing van de Vlaamse regering dreigt dit te versterken, en dat is onrustwekkend. Minder betutteling is het credo. Gaat het hier niet over het veilig stellen van iets wezenlijks als informatie en cultuur tegen willekeur en wanen van de dag? Wat is belangrijker: dit of de interne staatshervorming?", klinkt het bij monde van Leen van Dijck, voorzitter van het BoekenOverleg.

De tekst werd ondertekend door Leen van Dijck (voorzitter BoekenOverleg), André Vandorpe (boek.be), Koen Van Bockstal (Vlaams Fonds voor de Letteren), Patrick De Rynck (Vlaamse Auteurs Vereniging), Bruno Vermeeren (VVBAD), Dirk Terryn (Canon Cultuurcel), Ilke Froyen (Passa Porta Festival, namens het literair middenveld), Pierre Delsaerdt (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en Sylvie Dhaene (Stichting Lezen).

Blijf van mijn bib!

Na het nieuwsbericht over de afschaffing van de bibliotheekplicht voor steden en gemeenten brak er een storm van verontwaardiging los in de media en op de sociale media. De VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Archief, Bibliotheek en Documentatie, spoorde iedereen aan om onder meer via Twitter en Facebook het ongenoegen te uiten over deze beslissing met vermelding van de hashtag #blijfvanmijnbib.

Bij de hashtag #blijfvanmijnbib hoort ondertussen een cartoon, getekend door Eva Mouton, en een campagne waarin de VVBAD haar bezorgdheid uitdrukt over de recente ontwikkelingen. Meer hierover vindt u hier.

Zie verder ook de reacties op de websites van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en de VVSG.