Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Leuven en voor het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Erkend cultureel archief

Het agentschap Kunsten en Erfgoed ontving bij de vorige indienronde vier aanvragen voor een kwaliteitslabel. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste om aan het Stadsarchief Leuven en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven in Brussel een kwaliteitslabel toe te kennen.

Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum, zowel klein als groot, moet voldoen. In Vlaanderen kunnen naast musea ook culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken een kwaliteitslabel aanvragen voor hun collectiewerking. Door het toekennen van kwaliteitslabels, waar geen subsidiëring aan verbonden is, draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking. Het kwaliteitslabel is een belangrijk instrument in het kader van het complementair cultureel-erfgoedbeleid en wordt uitgereikt samen met de provincies en de steden en gemeenten.

  • Het Stadsarchief Leuven beschikt over een rijke collectie. Het stedelijk archief is sedert 1164 bijna volledig bewaard gebleven en heeft de afgelopen 800 jaar geen noemenswaardige schade opgelopen. Het Stadsarchief Leuven bewaart zo een van de belangrijkste middeleeuwse stadsarchieven van het oude Hertogdom Brabant. Het archief wil in de toekomst zo veel mogelijk van haar collecties online ontsluiten. Zo worden de registers van de Leuvense schepenbank digitaal voor het publiek ter beschikking gesteld.
  • Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) is het samenwerkingsakkoord tussen het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel en het voormalig Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum 'Karel Cuypers'. CAVA legt zich toe op verwerving, bewaring, ontsluiting, onderzoek en valorisatie van het documentair en immaterieel erfgoed van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen en Brussel. CAVA bewaart het erfgoed van de vrijzinnige en academische gemeenschap van de Vrije Universiteit Brussel en van de (georganiseerde) vrijzinnigheid. In haar collecties bevinden zich onder meer de archieven talrijke humanistische verenigingen, studentenverenigingen en persoonsarchieven van academici.


In totaal zijn er nu 92 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 15 culturele archiefinstellingen, 8 erfgoedbibliotheken en 69 musea.

Bron: Kunsten en Erfgoed