Impulsprogramma's Toerisme Vlaanderen 2014

Hebt u een innovatief projectidee? Bent u bezig met de uitwerking van een toeristisch project? Toerisme Vlaanderen helpt graag mee bij het opstarten van waardevolle toeristische projecten door inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden. Vanaf 1 januari 2014 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor de oproep 2014.

Dit jaar maakt Toerisme Vlaanderen voor de projecten en subsidieaanvragen een onderscheid tussen vier impulsprogramma’s op basis van een geografische indeling (per macrobestemming) en een thematische indeling:

  • Vlaamse Kust (enkel voor projecten die op de indicatieve lijst vermeld staan);
  • Vlaamse Kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) & Brussel;
  • Vlaamse Regio’s;
  • Thematische oproep 2014: ondersteuning van evenementen rond de herdenking van 100 Jaar Groote Oorlog (WO I-evenementen) die doorgaan in de periode 2016-2018.


Voor elk van deze vier impulsprogramma’s vindt u alle nodige informatie (handleiding, aanvraagformulier, kosten- en financieringsplan …) terug op de website van Toerisme Vlaanderen.

De ingediende projecten worden, volgens het besluit op de toerismesubsidies, nagekeken op volledigheid en vervolgens beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Belangrijk voor u om te weten is dat het ingediende dossier uit een ondertekend aanvraagformulier én een aantal verplichte bijlagen moet bestaan. Is dit niet het geval, dan is het dossier niet-ontvankelijk en wordt het niet verder beoordeeld.

Voor advies en begeleiding bij het indienen van een aanvraag kunt u steeds terecht bij de medewerkers van Toerisme Vlaanderen. Het is bovendien verplicht om uw project(idee) op voorhand te bespreken of af te toetsen met de betrokken toeristische organisatie van de provincie of kunststad.

Uw eventuele subsidieaanvraag moet uiterlijk 15 maart 2014 (en ten vroegste vanaf 1 januari 2014) ingediend worden bij Toerisme Vlaanderen en dit op 2 manieren:

  • een schriftelijke aanvraag, gericht aan Toerisme Vlaanderen, dienst Impulsprogramma’s, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel,
  • een digitale aanvraag (minstens het aanvraagformulier en het kosten- en financieringsplan, indien mogelijk ook de andere bijlagen), gericht aan impuls@toerismevlaanderen.be.


Gelieve een kopie van het aanvraagformulier, het kosten- en financieringsplan en de relevante stukken uit de bijlagen, naar de betrokken toeristische organisatie van de provincie of kunststad te versturen.