Het Firmament gaat op zoek naar erfgoedinstellingen met een hart voor theater- en danserfgoed

Voor het erfgoedveld bestaat er momenteel geen overzicht van welke erfgoedactoren podiumerfgoed beheren en of ze bijkomende ondersteuning nodig hebben. Met dit onderzoek wil Het Firmament bij professionele musea, erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en -diensten peilen naar hun huidige omgang met podiumerfgoed en of ze hierin een rol wensen te vervullen in de toekomst.

Sinds 2012 is Het Firmament erkend als expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten (theater en dans). Het Firmament zet in op een dienstverlening die zowel het podiumkunstenveld als het erfgoedveld  ondersteunt in de omgang met roerend en immaterieel podiumerfgoed. Want in beide velden zijn podiumarchieven en -collecties terug te vinden, gaande van administratieve en artistieke documenten - op papier en digitaal - tot objecten als kostuums, decors, poppen, vaandels, theatermachinerie … Tal van materialen in alle mogelijke formaten.

Op basis van het onderzoek kan Het Firmament zijn dienstverlening verder verfijnen en krijgt het bovendien een zicht op herbestemmingsmogelijkheden bij precaire vragen uit het podiumkunstenveld.

Beheert uw instelling of dienst cultureel erfgoed? Dan mag u voor kerst een vragenlijst verwachten in uw mailbox. De resultaten worden voor de zomer van 2014 bekendgemaakt. Het onderzoek wordt gevoerd in opdracht van Het Firmament, in samenwerking met de Karel de Grote-Hogeschool (Departement marketing).